C-TaxInfo

Important notice regarding ereturns

This is to inform that TIN of the dealer who fails to re-submit the quarterly return rejected by the scrutinizing authority within thirty days of rejection shall be suspended. The suspension will be revoked when the dealer appears in the CTD office with valid reason of not being able to re-submit the rejected return within the said period.


यो सुचित गरिन्छ कि जुन व्यापारीको त्रैमासिक व्यौरा अन्वेषण अधिकारीबाट खारिज भएको तीस दिन भित्रमा पुनः जमा हुँदैन, उसको करदाता पहिचान संख्या(TIN) निलम्बित हुनेछ | त्यसरी निलम्बित भएको करदाता पहिचान संख्यालाई फेरी चालु गराउनुको निम्ति सम्बन्धित व्यापारीले वाणिज्य कर कार्यालयमा उपस्थित भएर तोकिएको समय भित्रमा व्यौरा पुनः जमा गर्नु नसक्नुको वैध कारण बताउनु पर्ने छ |

C-TaxInfo

Login

Forgot Password?
 
Best view with Mozilla Firefox and Google Chrome
FireFox  Version 3.6 +   Google Chrome   Version 12.6 +