C-TaxInfo

Important notice regarding TIN

The 13 digits TIN (Taxpayer Identification Number) issued as registration number under SeVA shall be changed to 11 digits by removing the digit “2”(two) and the digit “0” (zero) in the tenth and eleventh order. The change is made on behest of the Secretariat of the Empowered Committee of the State Finance Ministers, New Delhi. The new TIN of 11 digits shall be effective from 01st day of August 2014.


SeVA को अन्तर्गत पंजीकरण गरेर जारी गरिएको सबै १३ वटा अंक भएका TIN (करदाता पहिचान संख्या) को दसौं अनि ग्यारहौँ स्थानमा भएका अंक “२”(दुई) अनि अंक “०”(शुन्य) हरुलाई हटाएर TIN लाई ११ अंकको बनाइएने छ | यो बदलाव राज्यका वित् मन्त्रीहरुको अधिकृत समितिको नयाँ दिल्ली स्थित सचिवालयको पहलमा गरिने भएको हो | यसरी ११ अंक भएको नयाँ TIN यसै वर्ष २०१४ को अगस्त महिनाको पहिलो तारिक देखी अधिकारिक रुपमा चालु हुनेछ |

C-TaxInfo

Login

Forgot Password?
 
Best view with Mozilla Firefox and Google Chrome
FireFox  Version 3.6 +   Google Chrome   Version 12.6 +